Back
By registering your school with us at Sam’s Business Bus, you can gain access to our complimentary worksheets that can accompany the video lessons below to engage your pupils even more! If you would like to gain access to these worksheets, please email us at hello@samsbusinessbus.ie. If you have already registered with us, then you can click the button below!
Play Video

Sea, is dhá fhocal fíor-m hór iad, ach faoi dheireadh cheachta an laeinniu, beidh a fhios agat gach rud atá ar eolas agat faoin dá choincheap. Foghlaimeoimid faoi cad is brí le fiontraí, cad is brí le fiontraíocht. Beimíd ag foghlaim faoi luach a cruthú agus conas fadhb a réiteach.

Play Video

Díríonn Ceacht 2 ar ár láidreachtaí féin agus láidreachtaí daoine eile sa rang agus conas a úsáidtear láidreachtaí chun saol daoine a fheabhsú. Tá láidreachtaí ag gach duine.

Play Video

Díríonn Ceacht 3 ar Spriocanna. Is éard is sprioc ann ná rud a bhfuil d’aidhm agat air. Is smaoineamh é don todhchaí atá ag teastáil uait. Tá spriocanna an-tábhachtach ar go leor cúiseanna. Sa cheacht seo, beidh muid ag foghlaim conas is féidir leat spriocanna a leagadh amach.

Play Video

Díríonn Ceacht 4 ar structúr gnó, an luach a cruthaítear, an obair atá le déanamh, na custaiméirí, ioncam agus caiteachas. Glaotar canbhás an Samhail Ghnó air seo. conas todhchaí níos fearr a shamhlú, conas fadhbanna a réiteach inár bpobal agus conas a oibríonn saol an ghnó.

Play Video

Ceacht 5. Is achoimre é an ceacht seo ar cheachtanna 1 go 4. Déanfaimid scrudú ar ghnó a bhunaigh bunscoil chun hataí a dhéanamh.